Karcinom prsu


  • V České repubice je každoročně diagnostikováno více než 6 500 nových případů onemocnění rakoviny prsu u žen.
  • Na následky karcinomu prsu zemře každý rok přibližně 2 000 českých žen.
  • Mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20-54 let zaujímá karcinom prsu první místo. 
  • Rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění žen v rozvinutých zemích. Ve 12 % jsou rakovinou prsu postiženy ženy mezi 20 a 34 lety.
  • Rakovina prsu může postihnout i muže. Ročně jich v České republice onemocní přibližně 300. 
  • Nejčastěji jsou diagnostikováni muži mezi 55 a 80 rokem. Onemocnět mohou ale i mladí muži ve věku 20-30 let. 
  • Rakovina prsu je v časném stádiu záchytu plně vyléčitelná.

  • Díky preventivním kampaním, osvětě a screeningu se za posledních 10 let podařilo snížit úmrtnost na rakovinu prsu o 30%.

zdroj: www.mamo.cz, www.youngandcancer.cz